Spółka EDR System oferuje usługi w zakresie odbioru i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) pochodzących z energetyki, takich jak:

  • popiół lotny,
  • żużel,
  • mieszanina popiołowo-żużlowa,
  • mikrosfera,
  • produkty odsiarczania spalin, w tym gipsów.

Jest jednym z dostawców tych materiałów dla producentów betonów towarowych i drogowych, prefabrykatów betonowych, cementu, ceramicznych wyrobów budowlanych (cegły), a także zapraw, tynków, klejów. Spółka jest również dostawcą UPS dla górnictwa węglowego stosowanych do profilaktyki pożarowej i metanowej oraz do wypełniania wyrobisk po wydobywczych.

 

Oferta obejmuje także kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia spraw środowiskowych takich jak m.in. : 

598aedc5-832b-4483-84c3-358ebaded6cc kopia kopia
  • Outsourcing środowiskowy
  • Opracowywanie wniosków o pozwolenia sektorowe
  • Pomiary środowiskowe
  • Opracowywanie wniosków o pozwolenia zintegrowane dla instalacji
  • Opracowywanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko