Spółka oferuje usługi organizacji przewozów ładunków transportem kolejowym w różnego typu wagonach:

  • węglarki,
  • platformy,
  • zbiornikowe,
  • cysterny itp.

oraz usługi manewrowe na bocznicach kolejowych.

W tym zakresie współpracuje z Zakładami Produkcyjno-Naprawczymi Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M. Dybowski S.j., które oferują również wynajem posiadanych wagonów i lokomotyw wraz z obsługującą je załogą.

Spółka EDR prowadzi również roboty torowe i utrzymanie bocznic kolejowych w zakresie remontów przebudowy i likwidacji torów wraz z utylizacją odpadów powstałych przy tych pracach.

Organizuje odbiór i zagospodarowanie podkładów kolejowych zarówno drewnianych jak betonowych oraz powstałego złomu.