Spółka oferuje usługi organizacji przewozów ładunków transportem kolejowym w różnego typu wagonach:

  • węglarki,
  • platformy,
  • zbiornikowe,
  • cysterny itp.

oraz usługi manewrowe na bocznicach kolejowych.

W tym zakresie współpracuje z TABOR Rail Sp. z o.o., która oferuje również wynajem posiadanych wagonów i lokomotyw wraz z obsługującą je załogą.

Spółka EDR prowadzi również roboty torowe i utrzymanie bocznic kolejowych w zakresie remontów, przebudowy i likwidacji torów wraz z organizacją utylizacji odpadów powstałych przy tych pracach.