Spółka EDR System świadczy profesjonalne doradztwo techniczne oraz kompleksowe usługi w zakresie wykonywania nowych instalacji elektryczny jak również modernizacji istniejących. Oferujemy również obsługę eksploatacyjną oraz serwisową.

Przeprowadzamy okresowe i odbiorcze przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyniki badań przekazujemy w formie protokołów.
Wszystkie prace wykonują wyspecjalizowane brygady naszych elektromonterów.

Prace elektryczne – zakres działań:

  • modernizacje, naprawy, adaptacje, rozbudowy i montaż instalacji elektrycznych,
  • budowa tras kablowych,
  • układanie kabli,
  • wpinanie kabli do systemu oraz rozdzielnic, aparatów itp.,
  • pomiary elektryczne.